Όροι και Προϋποθέσεις

Terms & Condition

Αποδοχή όρων χρήσης
Με τη χρήση οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.trimhellas.gr ο χρήστης δηλώνει ταυτόχρονα ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που διατυπώνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα, καθώς και στους συνδέσμους (links) που αυτή παραπέμπει, χωρίς καμία επιφύλαξη και εξαίρεση. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν αποδέχεστε έστω και έναν από τους όρους αυτούς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο και να κάνετε μέσω αυτού οποιαδήποτε συναλλαγή.

Ανανέωση των όρων χρήσης
Η εταιρεία TRIM S.A. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει ή αναθεωρεί ελεύθερα το περιεχόμενο, τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, μέσω του ηλεκτρονικού αυτού καταστήματος, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητος ο έλεγχος και η ενημέρωσή σας για τους όρους που ισχύουν κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του δικτυακού μας τόπου.

Πνευματικά και άλλα προστατευόμενα δικαιώματα
Η TRIM S.A. έχει τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα του δικτυακού τόπου και του συνόλου των περιεχομένων του, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αναγράφονται ή και περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο (συμπεριλαμβανομένων εμπορικών ονομασιών, σημάτων, γραφικών, εικόνων) ανήκουν στην TRIM S.A. ή σε τρίτους, από τους οποίους νομίμως η TRIM S.A. έχει τα δικαιώματα χρήσης αυτών και προστατεύονται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία. Σε περίπτωση προσβολής οποιουδήποτε δικαιώματος, η TRIM S.A. επιφυλάσσεται ρητώς για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματος, για την προστασία των δικαιωμάτων αυτών.

Αποστολές προϊόντων
Εφόσον τα προϊόντα της εκάστοτε παραγγελίας είναι άμεσα διαθέσιμα κατά τον χρόνο επεξεργασίας της, η αποστολή τους γίνεται εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό.
Στις περιπτώσεις πληρωμής με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό η αποστολή των προϊόντων πραγματοποιείται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη γνωστοποίηση της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. Σε περίπτωση καθυστέρησης της αποστολής για οποιονδήποτε λόγο, η εταιρεία θα ενημερώνει αντίστοιχα τον πελάτη.


Εσφαλμένες αποστολές & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
Σε περίπτωση που τα προϊόντα που παραλάβατε δεν είναι τα σωστά με βάση την επιβεβαιωμένη παραγγελία σας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών στο 210-7240510 ή με e-mail στο info@trim.gr, αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της παραγγελίας σας.

Μετά από συνεννόηση, τα προϊόντα θα πρέπει να αποσταλούν πίσω στην εταιρεία, συνοδευόμενα από την απόδειξη αγοράς τους. Η χρέωση της επιστροφής τους καλύπτεται από την εταιρεία. Εσείς θα πρέπει απλώς να συμπληρώσετε το «Έντυπο Επιστροφής» και να καλέσετε για την παραλαβή τους την εταιρεία μεταφορών-διανομής ACS Courier στο τηλέφωνο 210 7777290. Στη συνέχεια η εταιρεία TRIM S.A. θα αναλάβει το κόστος της αποστολής της σωστής παραγγελίας κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα παραλαβής στην εταιρεία της λανθασμένης παραγγελίας, εφόσον φυσικά υπάρχει διαθεσιμότητα των αντίστοιχων προϊόντων κατά τον χρόνο εκτέλεσης.
Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013) - Επιστροφή προιόντων

Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει εύκολα τα προϊόντα που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα επειδή απλά άλλαξε γνώμη, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους. Σε οποιαδήποτε περίπτωση για online παραγγελίες ο Πελάτης μπορεί πριν από την επιστροφή των προϊόντων να επικοινωνεί με την εταιρεία ΤΡΙΜ Α.Ε., είτε μέσω τηλεφώνου (τηλ: 210 581 0 581), είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@trim.gr). Ειδικότερα, ο Πελάτης έχει το ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψει προϊόν που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 • (α) Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται για υπηρεσίες) ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) ή την παραλαβή του (όταν ο Πελάτης έχει επιλέξει «παραλαβή από το κατάστημα») και σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον Πελάτη με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά από τον χρόνο παραλαβής και του τελευταίου, ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση (εφεξής «Υπαναχώρηση»).
 • (β) Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητηκαι ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, αξεσουάρ, κ.τ.λ.). Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.
 • (γ) Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.
 • (δ) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφωςμε τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας και αποστολή της α) είτε στη ταχυδρομική διεύθυνση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΙΜ Α.Ε.» Χαϊδάρι Αττικής, οδός Λ. Αθηνών αριθμός 286, Τ.Κ. 12462) β) είτε στο φαξ 210 58.12.800, γ) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@trim.gr και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.
 • (ε) Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερώναπό την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση στην εταιρεία ΤΡΙΜ Α.Ε. H ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφόσον ο Πελάτης το επιθυμεί, μπορεί να παραλάβει η ίδια το, προς επιστροφή, προιόν από τον τόπο του Πελάτη, με χρέωση κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία.
 • (στ) Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε. Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη. Στην περίπτωση που ο Πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», η επιστροφή των χρημάτων σε αυτόν θα γίνεται από την εταιρεία ΤΡΙΜ Α.Ε. Για προϊόντα που αγοράσθηκαν με καταναλωτικό δάνειο δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων λόγω της αδυναμίας ακύρωσης του καταναλωτικού δανείου, ο Πελάτης δικαιούται αποκλειστικά να λάβει πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων προϊόντος/ων.
 • (στ) Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης στον Πελάτη θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερώναπό την χρόνο που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του.
 • (ζ) Δεν επιστρέφονταιδαπάνες παράδοσης μόνον εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • (η) Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, η δε ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να συμφωνήσει με τον Πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. Εάν ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης τυχόν συνδεδεμένες συμβάσεις λήγουν αυτομάτως, χωρίς κανένα κόστος για τον Πελάτη.
 • (ι) Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο (π.χ. δωρεάν μνήμη κ.τ.λ.) θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.


Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης της παρ. 7

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:

 • Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στο κατάστημα της εταιρείας ΤΡΙΜ Α.Ε. και επιπλέον, τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από εκεί, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.
 • Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.
 • Προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί
 • Συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίαςεάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Πελάτη, και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απολέσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

 

Κόστος αποστολής  / βάρος:


Μικρά πακέτα:  5€, Μεσαία πακέτα: 12€, Μεγάλα πακέτα: 30€
Κόστος αντικαταβολής: 2,5€ +ΦΠΑ

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν προχωρήσετε στην παραγγελία σας.

Δεχόμαστε πληρωμές με τους παρακάτω τρόπους:

 1. Με αντικαταβολή

Για όσους προτιμούν αυτήν τη μέθοδο, τα προϊόντα τα λαμβάνετε (στη διεύθυνση που δηλώσατε) μέσω της εταιρείας courier (ACS Courier), με την οποία συνεργαζόμαστε, και εσείς πληρώνετε το αντίτιμο της παραγγελίας σας τη στιγμή της παραλαβής συν τα έξοδα αντικαταβολής (2,5 ευρώ).

 1. PAYPAL

Οι συναλλαγές σας θα πραγματοποιηθούν μέσω της υπηρεσίας του PAYPAL. Επιβεβαιώνουμε ότι η εταιρεία TRIM S.A. δεν διαθέτει καμία πληροφορία σχετικά με την πιστωτική σας κάρτα.

 1. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Οι συναλλαγές σας θα πραγματοποιηθούν μέσω των παρακάτω τραπεζών.

ΕΘΝΙΚΗ
187-47003251
IBAN GR64 0110 1870 0000 1874 7003 251
SWIFT/BIC ETHNGRAA

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5069-084718-881
IBAN GR21 0172 0690 0050 6908 4718 881
SWIFT/BIC PIRBGRA

EUROBANK
0026 0066 89 0200047700
IBAN GR07 0260 0660 0008 9020 0047 700
SWIFT/BIC ERBKGRAA

Δικαιούχος:  ΤΡΙΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 1. VivaPayments

Εξοφλείτε την παραγγελία σας μέσω τηλεφώνου, e-banking ή στο δίκτυο συνεργατών και αντιπροσώπων της Viva (www.vivawallet.com).

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Περιορισμός ευθύνης

Η TRIM S.A. καταβάλλει κάθε δυνατή τεχνικά προσπάθεια, ώστε να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί οτιδήποτε για το οποίο μεσολαβεί ή απαιτείται η συμβολή ή σύμπραξη τρίτων. Στο πλαίσιο της καλής πίστης, η TRIM S.A. ελέγχει συνεχώς το περιεχόμενο του δικτυακού χώρου της και προβαίνει σε τακτικές ενημερώσεις και επικαιροποιήσεις του. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προταθούν εις βάρος της προφανή λάθη και ανακρίβειες του περιεχομένου, τα οποία είναι αποτέλεσμα ανθρώπινου ή τεχνικού λάθους και μπορεί εύλογα και εύκολα να διαπιστωθεί. Σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας, ο χρήστης υποχρεούται να απευθύνεται στην εταιρεία και να ζητά διευκρινίσεις.

Οποιαδήποτε αναφορά σε άλλες ιστοσελίδες ή και συνδέσμους (links) προς αυτούς γίνεται για τη διευκόλυνσή σας και η TRIM S.A. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις οποιεσδήποτε υπηρεσίες που παρέχονται από τις ιστοσελίδες αυτές.
Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση για οποιαδήποτε αξίωση κατά της εταιρείας. Σε περίπτωση που δημιουργηθούν στον χρήστη της ιστοσελίδας απορίες σχετικά με τις προβαλλόμενες φωτογραφίες, πριν από την οποιαδήποτε συναλλαγή, μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες.

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και η λήψη πληροφοριών γίνεται με δική σας ευθύνη. Η TRIM S.A. δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, ειδικότερα σε αρχεία δεδομένων, σε μηχανήματα ή λογισμικό του χρήστη, που προκύπτει από μια τέτοια ενέργεια.

Η TRIM S.A. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε περαιτέρω ζημία που τυχόν προκύψει από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών προς το ηλεκτρονικό της κατάστημα, ή από τυχόν καθυστέρηση εκτέλεσης αυτών για οποιαδήποτε αιτία. Η εκτέλεση της παραγγελίας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του κάθε προϊόντος κατά τον πραγματικό χρόνο που γίνεται η επεξεργασία της από την εταιρεία. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να παρασχεθεί καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα σε προγενέστερο χρόνο (π.χ. κατά τη διάρκεια της παραγγελίας από τον πελάτη). Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τα αναγραφόμενα σχετικά στοιχεία στη σελίδα του προϊόντος, η εταιρεία θα σας ενημερώνει σε εύλογο χρόνο.

Ρητώς αποκλείεται κάθε ευθύνη της TRIM S.A. από τη χρήση του δικτυακού αυτού τόπου και την αδυναμία εκτέλεσης παραγγελίας, για οποιαδήποτε πιθανή ζημία υποστεί κάποιος χρήστης του, θετική ή αποθετική, υλική και μη.

Ευθύνη του χρήστη

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της TRIM S.A. για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετάδοση ή γνωστοποίηση προς οποιονδήποτε τρίτο:

 • οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιονδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στηνTRIM S.A.ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου,
  • οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ή και των συναλλακτικών ηθών, ιδιαίτερα δε των κοινωνικών αξιών και της ανηλικότητας,
  • οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχει νόμιμο ή συμβατικό δικαίωμα μετάδοσης ή και διάδοσης ή γνωστοποίησης,
  • οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά, υλικά ή ηθικά δικαιώματα τρίτων,
  • οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ή παραπέμπει σε παράνομο ή κακόβουλο λογισμικό.
  Επίσης υποχρεούται να αποφεύγει:
  • κάθε παραβίαση της ελληνικής ή και κοινοτικής νομοθεσίας,
  • την καθ’ οιονδήποτε τρόπο παρενόχληση τρίτων,
  • τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
  Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω υποχρεώσεων, οι παραβάτες αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και έναντι κάθε δημόσιας ή άλλης αρχής.

Προσωπικά δεδομένα

Η απλή περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν απαιτεί οποιαδήποτε ευαίσθητη προσωπική πληροφορία. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε εμπορική συναλλαγή, πρέπει να μας γνωστοποιήσετε τα ελάχιστα προς τούτο αναγκαία στοιχεία.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, γίνεται αυστηρά υπό τους όρους του ν. 2472/1997 και μόνον εφόσον έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Η TRIM S.A. κάνει χρήση των προσωπικών στοιχείων των εγγεγραμμένων χρηστών ή και πελατών του e-shop της για τους παρακάτω λόγους:
• Εκτέλεση παραγγελιών και παράδοση προϊόντων στη διεύθυνση που θα μας ανακοινώσετε.
• Έκδοση των νομίμων φορολογικών στοιχείων της συναλλαγής.
• Γραπτή ή τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
• Εγγραφή μέλους στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Αυτό σημαίνει πρόσβαση σε παλαιότερες παραγγελίες, ενημέρωση σε προϊόντα που εσείς επιλέγετε, αλλαγή προσωπικών στοιχείων και κωδικού πρόσβασης.
• Ενημέρωση σχετικά με νέες προσφορές και προϊόντα (newsletter), εάν εσείς το εγκρίνετε.

Η εταιρεία μας σας διαβεβαιώνει ότι δεν διακινεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα σε τρίτους, τα προσωπικά δεδομένα που της γνωστοποιείτε (άρθρο 11 ν. 2472/1997). Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από την εταιρεία αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτησή σας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Χρησιμοποιούνται επίσης για τη διενέργεια στατιστικών αναλύσεων και συναγωγή αντίστοιχων συμπερασμάτων, χωρίς αναφορά σε στοιχεία που εξατομικεύουν το υποκείμενο.

Εφόσον η εταιρεία υποχρεωθεί σύμφωνα με τον νόμο ή δικαστική απόφαση, δύναται να παράσχει σε αρμόδια αρχή κάποια από τα προσωπικά σας στοιχεία. Το ίδιο μπορεί να πράξει και σε έκτακτες περιπτώσεις που διακυβεύεται η προσωπική ασφάλεια χρηστών ή τα δικαιώματα της εταιρείας, και μόνο στο μέτρο που απαιτείται για την προστασία αυτών.
Μπορείτε να ελέγχετε τα προσωπικά σας δεδομένα πηγαίνοντας στην ενότητα «Ο λογαριασμός μου». Από εκεί μπορείτε να προβείτε σε αλλαγές στα στοιχεία σας. Εάν επιθυμείτε διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων, δεν έχετε παρά να εισέλθετε στον λογαριασμό σας και να επιλέξετε την κατάργησή του μέσα από το βασικό μενού επιλογών. Μετά από αυτήν την επιλογή θα σας αποσταλεί επιβεβαιωτικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είχατε δηλώσει πριν από τη διαγραφή.
Προσωπική ασφάλεια είναι ο κωδικός χρήστη (password) που δίνετε όταν γίνεστε μέλος του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Για να παράσχουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το e-mail χρήστη και το password. Για τον λόγο αυτόν, τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να τα γνωστοποιείτε σε τρίτους.

Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε κεντρικούς υπολογιστές του δικτύου της εταιρείας, οι οποίοι λειτουργούν υπό καθεστώς υψηλού επιπέδου ασφαλείας και προστατεύονται με κάθε τεχνικά πρόσφορο μέσο, ώστε να αποφεύγεται η μη εγκεκριμένη χρήση. Κατά τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα δεν είναι προσβάσιμα σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Cookies

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του.

Τα ηλεκτρονικά ίχνη (cookies) είναι μικροί φάκελοι κειμένου που μπορεί να αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο των επισκεπτών των ιστοσελίδων. Οι πληροφορίες που περιέχονται στα ηλεκτρονικά ίχνη καθιστούν ευκολότερη για εσάς την πλοήγηση στο διαδίκτυο και διευκολύνουν την ορθή παρουσίαση των ιστοσελίδων. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας, ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site αυτά τα ίχνη διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα μας www.trimhellas.gr.
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας μπορούν να ρυθμίσουν τις μηχανές αναζήτησης (browsers) κατά τέτοιον τρόπο ώστε είτε να τους προειδοποιούν για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπουν την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που οι επισκέπτες των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος δεν επιθυμούν τη χρήση cookies για την αναγνώρισή τους, δεν μπορούν να έχουν περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.