Προσωπικά Δεδομένα

Περιορισμός ευθύνης

Η TRIM S.A. καταβάλλει κάθε δυνατή τεχνικά προσπάθεια, ώστε να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί οτιδήποτε για το οποίο μεσολαβεί ή απαιτείται η συμβολή ή σύμπραξη τρίτων. Στο πλαίσιο της καλής πίστης, η TRIM S.A. ελέγχει συνεχώς το περιεχόμενο του δικτυακού χώρου της και προβαίνει σε τακτικές ενημερώσεις και επικαιροποιήσεις του. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προταθούν εις βάρος της προφανή λάθη και ανακρίβειες του περιεχομένου, τα οποία είναι αποτέλεσμα ανθρώπινου ή τεχνικού λάθους και μπορεί εύλογα και εύκολα να διαπιστωθεί. Σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας, ο χρήστης υποχρεούται να απευθύνεται στην εταιρεία και να ζητά διευκρινίσεις.

Οποιαδήποτε αναφορά σε άλλες ιστοσελίδες ή και συνδέσμους (links) προς αυτούς γίνεται για τη διευκόλυνσή σας και η TRIM S.A. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις οποιεσδήποτε υπηρεσίες που παρέχονται από τις ιστοσελίδες αυτές.
Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση για οποιαδήποτε αξίωση κατά της εταιρείας. Σε περίπτωση που δημιουργηθούν στον χρήστη της ιστοσελίδας απορίες σχετικά με τις προβαλλόμενες φωτογραφίες, πριν από την οποιαδήποτε συναλλαγή, μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες.

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και η λήψη πληροφοριών γίνεται με δική σας ευθύνη. Η TRIM S.A. δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, ειδικότερα σε αρχεία δεδομένων, σε μηχανήματα ή λογισμικό του χρήστη, που προκύπτει από μια τέτοια ενέργεια.

Η TRIM S.A. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε περαιτέρω ζημία που τυχόν προκύψει από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών προς το ηλεκτρονικό της κατάστημα, ή από τυχόν καθυστέρηση εκτέλεσης αυτών για οποιαδήποτε αιτία. Η εκτέλεση της παραγγελίας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του κάθε προϊόντος κατά τον πραγματικό χρόνο που γίνεται η επεξεργασία της από την εταιρεία. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να παρασχεθεί καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα σε προγενέστερο χρόνο (π.χ. κατά τη διάρκεια της παραγγελίας από τον πελάτη). Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τα αναγραφόμενα σχετικά στοιχεία στη σελίδα του προϊόντος, η εταιρεία θα σας ενημερώνει σε εύλογο χρόνο.

Ρητώς αποκλείεται κάθε ευθύνη της TRIM S.A. από τη χρήση του δικτυακού αυτού τόπου και την αδυναμία εκτέλεσης παραγγελίας, για οποιαδήποτε πιθανή ζημία υποστεί κάποιος χρήστης του, θετική ή αποθετική, υλική και μη.

Ευθύνη του χρήστη

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της TRIM S.A. για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετάδοση ή γνωστοποίηση προς οποιονδήποτε τρίτο:

• οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιονδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην TRIM S.A. ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου,
• οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ή και των συναλλακτικών ηθών, ιδιαίτερα δε των κοινωνικών αξιών και της ανηλικότητας,
• οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχει νόμιμο ή συμβατικό δικαίωμα μετάδοσης ή και διάδοσης ή γνωστοποίησης,
• οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά, υλικά ή ηθικά δικαιώματα τρίτων,
• οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ή παραπέμπει σε παράνομο ή κακόβουλο λογισμικό.
Επίσης υποχρεούται να αποφεύγει:
• κάθε παραβίαση της ελληνικής ή και κοινοτικής νομοθεσίας,
• την καθ’ οιονδήποτε τρόπο παρενόχληση τρίτων,
• τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω υποχρεώσεων, οι παραβάτες αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και έναντι κάθε δημόσιας ή άλλης αρχής.

Προσωπικά δεδομένα

Η απλή περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν απαιτεί οποιαδήποτε ευαίσθητη προσωπική πληροφορία. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε εμπορική συναλλαγή, πρέπει να μας γνωστοποιήσετε τα ελάχιστα προς τούτο αναγκαία στοιχεία.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, γίνεται αυστηρά υπό τους όρους του ν. 2472/1997 και μόνον εφόσον έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Η TRIM S.A. κάνει χρήση των προσωπικών στοιχείων των εγγεγραμμένων χρηστών ή και πελατών του e-shop της για τους παρακάτω λόγους:
• Εκτέλεση παραγγελιών και παράδοση προϊόντων στη διεύθυνση που θα μας ανακοινώσετε.
• Έκδοση των νομίμων φορολογικών στοιχείων της συναλλαγής.
• Γραπτή ή τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
• Εγγραφή μέλους στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Αυτό σημαίνει πρόσβαση σε παλαιότερες παραγγελίες, ενημέρωση σε προϊόντα που εσείς επιλέγετε, αλλαγή προσωπικών στοιχείων και κωδικού πρόσβασης.
• Ενημέρωση σχετικά με νέες προσφορές και προϊόντα (newsletter), εάν εσείς το εγκρίνετε.

Η εταιρεία μας σας διαβεβαιώνει ότι δεν διακινεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα σε τρίτους, τα προσωπικά δεδομένα που της γνωστοποιείτε (άρθρο 11 ν. 2472/1997). Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από την εταιρεία αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτησή σας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Χρησιμοποιούνται επίσης για τη διενέργεια στατιστικών αναλύσεων και συναγωγή αντίστοιχων συμπερασμάτων, χωρίς αναφορά σε στοιχεία που εξατομικεύουν το υποκείμενο.

Εφόσον η εταιρεία υποχρεωθεί σύμφωνα με τον νόμο ή δικαστική απόφαση, δύναται να παράσχει σε αρμόδια αρχή κάποια από τα προσωπικά σας στοιχεία. Το ίδιο μπορεί να πράξει και σε έκτακτες περιπτώσεις που διακυβεύεται η προσωπική ασφάλεια χρηστών ή τα δικαιώματα της εταιρείας, και μόνο στο μέτρο που απαιτείται για την προστασία αυτών.
Μπορείτε να ελέγχετε τα προσωπικά σας δεδομένα πηγαίνοντας στην ενότητα «Ο λογαριασμός μου». Από εκεί μπορείτε να προβείτε σε αλλαγές στα στοιχεία σας. Εάν επιθυμείτε διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων, δεν έχετε παρά να εισέλθετε στον λογαριασμό σας και να επιλέξετε την κατάργησή του μέσα από το βασικό μενού επιλογών. Μετά από αυτήν την επιλογή θα σας αποσταλεί επιβεβαιωτικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είχατε δηλώσει πριν από τη διαγραφή.
Προσωπική ασφάλεια είναι ο κωδικός χρήστη (password) που δίνετε όταν γίνεστε μέλος του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Για να παράσχουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το e-mail χρήστη και το password. Για τον λόγο αυτόν, τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να τα γνωστοποιείτε σε τρίτους.

Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε κεντρικούς υπολογιστές του δικτύου της εταιρείας, οι οποίοι λειτουργούν υπό καθεστώς υψηλού επιπέδου ασφαλείας και προστατεύονται με κάθε τεχνικά πρόσφορο μέσο, ώστε να αποφεύγεται η μη εγκεκριμένη χρήση. Κατά τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα δεν είναι προσβάσιμα σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Cookies

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του.

Τα ηλεκτρονικά ίχνη (cookies) είναι μικροί φάκελοι κειμένου που μπορεί να αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο των επισκεπτών των ιστοσελίδων. Οι πληροφορίες που περιέχονται στα ηλεκτρονικά ίχνη καθιστούν ευκολότερη για εσάς την πλοήγηση στο διαδίκτυο και διευκολύνουν την ορθή παρουσίαση των ιστοσελίδων. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας, ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site αυτά τα ίχνη διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα μας www.trimhellas.gr.
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας μπορούν να ρυθμίσουν τις μηχανές αναζήτησης (browsers) κατά τέτοιον τρόπο ώστε είτε να τους προειδοποιούν για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπουν την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που οι επισκέπτες των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος δεν επιθυμούν τη χρήση cookies για την αναγνώρισή τους, δεν μπορούν να έχουν περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.